Re: Ynt: ÝNGÝLTERE’DE YURTDIÞI EÐÝTÝM


#3541
uzman
Üye

Sevgili Talha, eðitim amaçlý yurt dýþýna özellikle Ýngiltereye gitmeye niyetlenen öðrenciler için çok kapsamlý, köþe yazýsý niteliðindeki iletin için teþekkür ederim.