IELTS

IELTS Opening Doors

IELTS Sınavı Nedir?

IELTS, British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen ve İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir dil sınavıdır. IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir.  Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirketlerden bazıları şunlardır: Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, THY, Yapı Kredi ve Akbank vs. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.

IELTS Türkiye’de, İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanır fakat bu sınavın bütün başvuru işlemleri sadece British Council İstanbul ofisinden yapılmaktadır.  İnternetten başvurular için https://ielts.britishcouncil.org/turkey?_ga=1.261406221.1498406048.1458431720 linkini tıklayınız.

Bu sınava bir kez girdikten sonra ikinci kez girme hakkını ancak 90 gün içerisinde yeniden elde edebilirsiniz. IELTS sınav sonucu iki yıl süre yıl geçerliliğini korur. Sınav sonucunda adaylar 1’den 9’a kadar bir puan elde ederler.

Listening (Dinleme) bölümü yaklaşık 60 dakika sürer. Bu bölümünde çeşitli monolog ve diyalogları dinlemeniz ve bunlarla ilgili soruları yanıtlamanız istenecektir. Bu konuşmaları tekrar dinleme seçeneğiniz yoktur.

Academic ve General Training Reading bölümünde diğer sınavlarda olduğu gibi okumanız için çeşitli pasajlar verilecek ve 60 dakika içinde yanıtlamanız istenecektir. Academic ve General arasındaki fark ise pasajların akademik ve genel İngilizceyi ilgilendirecek şekilde hazırlanmış olmasıdır. Her ikisi için de verilen süre aynıdır.

Academic ve General Training Writing bölümünde ise 60 dakika içerisinde size verilen konu başlığı hakkında 150 ve 250 kelimeden oluşan iki tekst yazmanız istenecektir. Academic Writing’i seçen kişilerden 150 kelimelik yazılarında kendilerine verilen bir diyagram ya da tablo hakkında görüşlerini belirten ve oradaki bilgileri açıklayan bir yazı beklenecektir. 250 kelimelik yazı ise bir fikir ya da bir sorunun çözümü ile ilgili görüş ve becerilerini gösteren bir yazı olacaktır. General Writing’i seçen kişilerden 150 kelimeli yazıda bir bilgi isteyen ya da bir durumu anlatan, 250 kelimelik yazıda ise kendilerine verilen bir problem hakkında görüş bildiren bir yazı yazmaları istenecektir.

Speaking bölümünde yüz yüze bir görüşme yapmanız gerekecektir. Burada amaç sizin konuşma ve kendinizi sözlü olarak ifade etme yeteneğinizi ve yeterliliğinizi ölçmektir. Bu bölüm yaklaşık 15 dakika sürmektedir. IELTS (International English Language Testing System)

IELTS’e Nasıl Hazırlanılır?

IELTS için çalışacak öğrencilerin her şeyden önce en az Upper-Intermediate (Orta Sonrası) düzeyde genel İngilizce yetkinlikleri olmalıdır. Dinleme bölümünde ağırlıklı olarak Amerikan İngilizcesi işitileceğinden, adayların en az birkaç farklı IELTS hazırlık kitabının dinleme materyallerini çok iyi çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca yapılacak genel dinleme çalışmalarında dizileri ya da İngilizce belgesellerden yararlanılabilir. Okuma bölümüne hazırlık için akademik düzeyde kelime bilgisi çalışılmalı ve akademik metinler okunmalıdır. Yazma çalışması mutlaka bir öğretmen gözetiminde yapılmalı ve alınan geri bildirimler doğrultusunda sınav gününe kadar olabildiğince çok makale yazılmalıdır. Konuşma çalışması için tecrübeli bir öğretmenden yardım alınmalı ve olası konuşma konuları için zihinsel hazırlık ve pratik yapılmalıdır.

Bütün bu çalışmalar için uzmanlarca hazırlanmış sıkı bir müfredat programı en akıllıca çözümdür. Gözüken odur ki, IELTS öğrencilerin kendi başlarına çalışabilecekleri tek bölüm olarak yalnızca Okuma bölümünü barındırmaktadır. Bu nedenle adayların kesinlikle profesyonel yardım almaları gerekmektedir. Ne var ki bu yardım genel İngilizce kursları veya öğretmenleri ile değil, IELTS konusunda uzmanlaşmış ve müfredat programı geliştirmiş bir kadro yardımıyla olmalıdır

Sınavın Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama) bölümünde başarılı olmak için öğrencilerden okudukları parçayı çok iyi anlamaları ve yorumlamaları beklenmektedir. Ayrıca Reading Comprehension bölümünde öğrencilere Vocabulary soruları da yöneltilmektedir. Bu bölüme hazırlanan öğrencilerin her şeyden önce genel okuma alışkanlıklarının olması gerekmektedir. Pek çok sınavda verilen okuma  parçaları en az birkaç paragraftan oluşur ve öğrencilerden belirli bir süre içerisinde bu metinleri okuyup soruları yanıtlamaları istenir. Genel okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler parçaları okumakla çok zaman kaybettikleri için çoğunlukla bu bölümde sürelerinin yetmediğinden şikayet ederler. Genel okuma alışkanlığını kazanmak için en az bir öğrencinin en az 3 ay süreyle düzenli okuma yapması gerekmektedir. Bu çalışma öğrenciye her şeyden önce kendi anadilinden farklı bir dilde yazılmış metinlere göz aşinalığı ve hızlı okuma alışkanlığı kazandıracaktır. Okumak için seçilen metinler sınavda çıkan konular arasından olduğu takdirde de öğrenci sınavdaki çıkması olası metin içerikleri için altyapı geliştirmiş olacaktır. Örneğin, uzay hakkında okunmuş bir parçadan elde edilen genel kültür ve kavram bilgisi sınavda uzayla ilgili çıkan bir parçanın daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Her gün seçilecek herhangi  bir konudan 2-3 sayfalık bir makalenin okunması, ister Internet’ten istenirse de gazete, dergi veya kitaptan, genel okuma çalışması için yeterli olacaktır. İsteyen öğrenciler bestseller kitaplardan da alıp okuyabilirler. Genel okuma alışkanlığında amaç her bilinmeyen kelimeye bakıp parçaları ayrıntılı incelemekten ziyade metin mekaniği denen yani parçaları oluşturan temel fikir ilişkilerini kavramak ve genel kültür kazanmaktır.  Reading Comprehension için yapılacak diğer bir çalışma ise yoğun ve ayrıntılı okuma çalışmasıdır. Bu çalışmada amaçlanan sözcük bilgisini geliştirmek ve metinlerle ilgili çıkacak sorulara stratejik olarak hazırlanmaktır. Öğrenciler önceki yıllarda sorulan sınavlarda çıkan okuma parçalarını ayrıntılı biçimde analiz etmelidirler. Bilmedikleri tüm kelimeleri çıkarmalılar ve eşanlamlarıyla beraber öğrenmelidirler. Özellikle kelime sorularını verilen seçeneklerle birlikte analiz etmeleri çok yararlı olacaktır. Birçok sınav yanlış cevap seçeneğinde verilen herhangi bir kelimeyi bir sonraki yıl sınav sorusu olarak sormaktadır. Metni anlamaya dönük soru tiplerini incelemede ise mutlaka profesyonel yardıma gereksinim vardır. Bir öğretmenle beraber Reading bölümünde çıkan ana fikir, tarama, akıl yürütme, sonuç çıkarma, analiz yapma, değerlendirme, özet çıkarma ve gruplandırma sorularını incelenmeli ve bu sorulara yaklaşım stratejileri geliştirilmelidir. Böylece sınavda çıkan pek çok soru için daha kısa zamanda doğru yanıtları bulmak mümkün olacaktır. Örneğin, ana konu sorulduğunda ilk paragrafın son cümlesine ve diğer paragrafların ilk cümlelerine bakmak bu tür sorularda kullanılan stratejilerden biridir. Sınavlardaki parçalar Akademik İngilizce’yle yazılmış olduğundan kullanılan sözcüklerin yanı sıra cümle yapıları da ileri düzeydedir. Cümleler birkaç satırdan oluşmaktadır ve sorulan soruların çoğu da bu tür uzun cümlelerdeki anlam ilişkilerine dayandırılmaktadır. Yoğun okuma çalışmasında bu tür cümlelerin çözümlenmesine ağırlık verilmeli ve gerekirse profesyonel yardım alınmalıdır. Bu tür cümleleri yüzeysel olarak anlayan öğrenciler parçayı anladığını sanmakta ve pek çok soruda ne yazık ki çeldirici şıkları işaretlemektedirler. Reading Comprehension bölümüne doğru şekilde hazırlanmak ancak düzenli  ve sürekli yapılan bir çalışmayla mümkün olacaktır.

Sınavın Vocabulary (Sözcük Bilgisi) soruları için öğrencilerin akademik düzeyde sözcük bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Sözcük bilgisini değişik yöntemlerle geliştirmek mümkündür. Bunlardan biri sınava ait kelime listelerini ezberlemektedir. Bu kelime listeleri genellikle sınavda daha önceki yıllarda çıkmış sorulardan derlenmiştir. Bir çok sınavın belli sözcükleri üzerine odaklandığı ve bu sözcükleri sorduğu göz önüne alınırsa bu çalışmanın yararlı olacağı kesindir. Ne var ki, bu tür listeleri ezberlemek kısa vadede sınavın yalnızca kelime sorularını yanıtlamada etkili olabilmekte, ama öğrenciye uzun vadeli kalıcı bir kelime haznesi geliştirmede yardımcı olamamaktadır. Sözcük bilgisini geliştirmede en akılcı yöntem öğrencinin bolca ve sürekli okuma yapması ve öğreneceği kelimeleri okuduğu parçalardan çıkarmasıdır. Sözcüklerin bir cümle içinde anlam kazanarak öğrenildiği takdirde akılda kaldığı çok iyi bilinen bir gerçektir. Öğrenci okuduğu parçayı yeni sözcüklerin anlamlarına da bakarak kavradığı takdirde parçanın genel bağlamı da sözcüğün hafızada kalmasını sağlamaktadır. Çıkarılacak kelime listelerinde örnek bir cümlenin de yazılması oldukça yararlıdır. Okunup sözcükleri çıkarılacak parçalar öğrencinin ilgi alanına giren gazete, dergi veya kitaplardan seçilebilir. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise, okunan tüm parçaların, her ne kadar çalışmanın ilk zamanlarında sadeleştirilmiş metinler daha uygun olsa da, orijinal, yani sadeleştirilmemiş, ve akademik İngilizce ile yazılmış parçalar olması gerektiğidir. Günlük gazeteler, haftalık dergiler veya İngilizce ders kitapları  bu metinlerin bulunabileceği zengin kaynaklardır. Ayrıca, sınavın önceki yıllarda sorulmuş Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama) bölümlerindeki parçalar da öğrenilecek kelime çıkarmak için çok yararlı ve doğru kaynaklardır. Vocabulary çalışırken göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu da kullanılacak sözlüktür. Her ne kadar kolay ve yararlı gözükse de öğrenciler İngilizce-Türkçe sözlükler kullanmaktan kaçınmalıdır. İngilizce’den İngilizce’ye sözlüklerin yanı sıra mutlaka Thesaurus (Eşanlamlılar Sözlüğü) de kullanılmalıdır, çünkü pek çok kelime sorusu eşanlamlı sözcükleri sormak üzere hazırlanmıştır. Unutulmaması gereken son nokta da, en yararlı kelime çalışmasının bir öğretmen eşliğinde ve sözcük öğrenimini hızlandıran aktivitelerle yapılacağı gerçeğidir. Sözcüklerin bir daha unutmamak üzere öğrenilmesinin en geçerli yolunun onları kullanmak olduğu düşünülürse, herhangi bir konuşmada veya kompozisyonda kullanılan sözcüğün doğru kullanılıp kullanılmadığını şüphesiz İngilizce’ye daha hakim söyleyecektir.

Sınavın Listening (Dinleme) bölümünde başarılı olabilmek için dinletilen içerikleri iyi anlamak, eğer izin veriliyorsa etkili not almak ve hepsinden önemlisi alınan notları veya akılda kalan içeriği soruları yanıtlarken en verimli şekilde kullanmak gerekmektedir. Öğrenciler dinleme yetkinliklerini geliştirmek için öncelikle genel dinleme çalışması yapmalıdırlar. Öğrencilere sınavlarda genellikle akademik içerik dinletildiğinden bu dinlemeler daha çok İngilizce belgeseller veya haberler şeklinde olmalıdır. Kablo yayınlardaki belgeseller ve ciddi haber kanalları, Internet üzerinden sesli yayın yapan gazete, radyo ve televizyonlar bu tür çalışmalar için zengin kaynaklar oluşturmaktadır. Genel dinlemede amaçlanan öğrencinin hem bu tür konuları dinlerken konsantre olma alışkanlığı hem de içerikleri açısından genel kültür kazanmasıdır. Ayrıca öğrencilerin kulakları da yabancı dilde içerik duymaya alışacağı için sonraki dönemlerde konuşmalarına da olumlu etkiler yapacaktır. Genel dinleme çalışmalarının etkili sonuç vermesi için en az 3 ay süreyle yapılması gerekmektedir. Yabancı dilde altyazıları olmaksızın film veya dizi izlemek de günlük konuşma kalıplarının ve tonlamalarının duyulması açısından çok yararlı olacaktır. Genel dinlemenin yanısıra öğrenciler yoğun dinleme çalışmaları da yapmak zorundadırlar. Yoğun dinleme çalışmaları tamamen sınav formatına dönük olmalıdır. Mutlaka bir sınav hazırlık kitabı alınmalı eğer yoksa da geçmiş yılların dinleme metinleri ve soruları veya benzer metin ve sorular bulunarak ayrıntılı dinleme yapılmalıdır. Önce sanki sınav ortamındaymışçasına dinleme yapılmalı ve sorular yanıtlanmalı, sonra da yanlışlar gözden geçirilerek dinleme metinlerindeki bilinmeyen sözcük veya deyimler sözlükten bakılıp öğrenilmelidir. Eğer sınavda not almaya izin veriliyorsa bununla ilgili de pratik çalışması yapılmalıdır. Not alarak dinleme stratejileri ve alıştırmaları içeren hazırlık kitaplarını piyasada bulmak mümkündür. Dinleme yetkinliği uzun vadede gelişen bir beceri olduğu için, öğrencilerin bu konuya çok erkenden başlamaları ve boş vakitlerinde bol dinleme egzersizleri yapmaları yararlarına olacaktır. Not alma teknikleri ve soruları yanıtlama stratejileri için bir öğretmenin rehberliğini almak oldukça önemlidir.

Sınavın Writing (Yazma) bölümünde puanlama öğrencinin doğru dilbilgisi kullanımı, doğru sözcük seçimi ve iyi organize edilmiş tutarlı argümanlarla ana fikri destekleme yetkinliğine göre yapıldığı için, başarılı olmak isteyen öğrencilerin her şeyden önce ileri düzey İngilizce dilbilgisinde yetkin olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Writing (Yazma) becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler dilbilgisindeki temel cümle yapılarıyla yetinmeyip, kompleks cümle yapılarını (Noun Clauses, Adjective Clauses ve Adverb Clauses) hatasız kullanabilecek düzeyde bilmek zorundadırlar. Öğrenciler yalnızca ileri düzey bir gramer kitabını bitirmekle yetinmeyip, pek çok akademik yazma kitabının içinde bulunan ve karmaşık cümle yapılarının çalıştırıldığı alıştırmaları da gözden geçirmeleri onların yararına olacaktır. Sözcük seçiminde basit sözcükler yerine akademik olarak daha sık kullanılan sözcükler özellikle seçilmelidir. Öğrencilerinin akademik vocabulary çalışırken yeni öğrendikleri sözcükleri kompozisyonlarında kullanmaya çalışmaları hem kompozisyonlarının sözcük kullanımı açısından iyi notlar almasını hem de yeni öğrendikleri sözcükleri uzun dönem hafızalarına almaları açısından çok yararlı olacaktır. Gramer ve vocabulary’nin yanısıra, organizasyon ve argüman yetkinliğini geliştirme açısından da mutlaka bir kitaptan yardım alınmalıdır. Pek çok akademik yazma kitabı genel kalıplar ve bağlaçlar konusunda zengin anlatımlar sunmaktadır. Öğrenciler bu kitapları iyi analiz etmeli ve sınavdan önce mutlaka birkaç alternatifi olan şablonlar hazırlamalıdırlar. Bu tür şablonları elde etmenin bir başka yolu da yazılmış kompozisyonları incelemektir. Pek çok sınav için önceden çıkmış veya çıkması muhtemel konularla ilgili yazılmış kompozisyonlar bulmak mümkündür. Öğrencilerin yetkinlik kazanması gerek diğer önemli konuda argümanların organizasyonu ve desteklenmesidir. Yazılmış kompozisyonlar incelenirken, yazarın öne sürdüğü fikirleri nasıl destekleyip örneklediğine, konular arasındaki geçişleri ve ilgileri nasıl kurduğuna ve ana fikri nasıl bir sonuca ulaştırdığına dikkat etmek çok önemlidir. Bütün bu anlatılanların ötesinde  Writing (Yazma) bölümünde başarılı olmak için yapılacakların en önemlisi ise sürekli kompozisyon yazmaktır. Bu noktada mutlaka profesyonel yardım alınmalı ve yazılan kompozisyonlar bir writing öğretmenine gösterilerek alınan geri beslemelerle yeni kompozisyonlar yazılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, writing yetkinliğini kazanmak için mutlaka bir öğretmenin rehberliğine ve çok miktarda kompozisyon yazmaya gerek vardır.

Akademik destek için tıklayınız.