LINKS

İNGİLİZCE ÖĞRENENLER İÇİN:

1-IATEFL

2-TESOL

3-VIDEOS (Elementary Level)

4- BBC Learning English

5- California Distance Learning Project

6- Practice for IELTS-1

Practice for IELTS-2

LISTENING:

1- Aşağıdaki linkten güncel haberlerin yeni dil öğrenenlerin telaffuzunu iyileştirmek ve onlara kulak aşinalığı kazandırmak için yeniden seslendirilmiş biçimini bulabilirsiniz.

Voice of America

2- Düzeylere (easy-medium-difficult) göre dinleme quizleri bulabileceginiz güzel bir site:

ESL Lab

3- 1000'in üzerinde günlük konuşma mevcut. Dinlerken metinden takip edebileceğiniz gibi, Audio Downloads kısmından ilgili dinleme parçası hakkında quiz'lere, kelime testlerine vs. de ulaşabilirsiniz.

Daily Dialogues

4- Aşağıdaki linkten çesitli konularda görsel konferanslara ulaşabilirsiniz. Pek çoğu video, altyazı imkanı da sağlıyor.

TED Lectures

5- Aşağıdaki linklerden dünyanın önde gelen üniversitelerinde (Berkeley, California, Yale, Harvard, Stanford vs) verilen derslerden (lectures) örnekler var.

Astronomy
Aquatic_Sciences
Pharmacy
Public relations
Economics
Religious Studies
Maths
Computer Sciences
Political Sciences
Public Health
Legal Studies
Physics
Biology
Sociology
Psychology

EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMACILARI İÇİN:

– Yönetsel Yeterlik Ölçeği (The Questionaire of Managerial Competency)
– Örgütsel / Kurumsal Bağlılık Ölçeği (Alllen & Meyer’s Questionaire of Organizational Commitment

1-Yönetsel Yeterlik ve Örgütsel-Kurumsal Bağlılık Üzerine Yüksek Lisans Tezi

2-Yönetsel Yeterlik Ölçeği

3-Örgütsel-Kurumsal Bağlılık Ölçeği

İLETİŞİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMACILARI İÇİN:

1- Medyadaki dini içerikli yayınlarla ilgili izleyici algısı araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi)

ATIF: Al, A. (2019). Medyadaki dini içerikli yayınlarla ilgili izleyici algısı araştırması. İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Medyadaki dini içerikli yayınlarla ilgili izleyici algısı araştırması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi

2- The construct validity of the scale of audience perceptions of media and religion (İzleyicinin Medya ve Din Algısı Ölçeği’nin Yapı Geçerliliği)

ATIF: Al, A. (2020). The construct validity of the scale of audience perceptions of media and religion. Journal of Media and Religion Studies, 3(1), s. 61-77.

The construct validity of the scale of audience perceptions of media and religion

** Soru ve talepleriniz için <a.al@hotmail.com> adresine e-posta atabilirsiniz.